T Colin Campbell -Studiul China

Dr herbert robinson pierdere în greutate, Grijs (it)

GHID din 4 decembrie privind profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie Anexa nr.

Nu e loc — 500000 oferte pe Joom

Metodologie de elaborare3. Etapele procesului de elaborare3. Data reviziei4. Evaluare şi diagnostic5. Evaluarea riscului endocarditei bacteriene6. Profilaxia endocarditei bacteriene în intervenţiile ginecologice6.

Calaméo - BiblioScientia Nr.6,

Profilaxia endocarditei bacteriene în intervenţiile obstetricale6. Profilaxia cu antibiotice recomandată endocarditei bacteriene6. Profilaxia cu antibiotice ginecologică în absenţa riscului de endocardită bacteriană6. Histerectomia abdominală sau vaginală6.

Chistectomia, anexectomia, ovarectomia clasică sau laparoscopică 6. Operaţii radicale pentru cancer din sfera genitală ovar, endometru, col, vulvă, vagin 6.

RECENT VIZUALIZATE

Operaţii pentru cancerul mamar tratament conservator sau mastectomie 6. Întreruperea electivă a cursului sarcinii6. Operaţia cezariană6. Ruptura prematură şi precoce a membranelor amniotice6.

Operaţia cezariană în caz de corioamniotită6. Chiuretaj uterin post-partum hemoragie în periodul IV sau endometrită post-partum 6.

Alte proceduri7. Urmărire şi monitorizare7. Paciente internate în secţia de Ginecologie7. Pacientele internate în secţia Obstetrică8. Aspecte administrative9. Grade de recomandare şi nivele ale dovezilor2. Medicamente utilizate în profilaxia cu antibiotice în obstetrică şi ginecologieDisclaimerGhidurile clinice pentru Obstetrică şi Ginecologie sunt elaborate cu scopul de a asista personalul medical pentru a lua decizii în îngrijirea pacientelor cu afecţiuni ginecologice şi obstetricale.

Deşi ghidurile reprezintă o fundamentare a bunei practici medicale bazate pe cele mai recente dovezi disponibile, ele nu intenţionează să înlocuiască raţionamentul practicianului în fiecare caz individual.

Decizia medicală este un proces integrativ care trebuie să ia în considerare circumstanţele individuale şi opţiunea pacientului, precum şi resursele, caracterele specifice şi limitările instituţiilor de practică medicală. Se aşteaptă ca fiecare practician care aplică recomandările în scopul diagnosticării, definirii unui plan terapeutic sau de urmărire, sau al efectuării unei proceduri clinice particulare să utilizeze propriul raţionament medical independent îndepărtați bucățile de grăsime din corp contextul circumstanţial clinic individual, pentru a decide orice îngrijire sau tratament al pacientei în funcţie de particularităţile acesteia, opţiunile diagnostice şi curative disponibile.

Se pare că browser-ul dvs. a dezactivat JavaScript.

Instituţiile şi persoanele care au elaborat acest ghid au depus eforturi pentru ca informaţia conţinută în ghid să fie corectă, redată cu acurateţe şi susţinută de dovezi. Recomandările din acest ghid dr herbert robinson pierdere în greutate sunt bazate pe un consens al autorilor privitor la abordările terapeutice acceptate în momentul actual. În absenţa dovezilor publicate, ele sunt bazate pe dr herbert robinson pierdere în greutate experţilor din cadrul specialităţii.

Totuşi, ele nu reprezintă în mod necesar punctele de vedere şi opiniile tuturor clinicienilor şi nu le reflecta în mod obligatoriu pe cele ale Grupului Coordonator. Ghidurile clinice, spre diferenţă de protocoale, nu sunt gândite ca directive pentru un singur curs al diagnosticului, managementului, tratamentului sau urmăririi unui caz, sau ca o modalitate definitivă de îngrijire a pacientului. Variaţii ale practicii medicale pot fi necesare pe baza circumstanţelor individuale şi opţiunii pacientului, precum şi resurselor şi limitărilor specifice instituţiei sau tipului de practică medicală.

Acolo unde recomandările acestor ghiduri sunt modificate, abaterile semnificative de la ghiduri trebuie documentate în întregime în protocoale şi documente medicale, iar motivele modificărilor trebuie justificate detaliat. Instituţiile şi persoanele care au elaborat acest ghid îşi declină responsabilitatea legală pentru orice inacurateţe, informaţie percepută eronat, pentru eficacitatea clinică sau succesul oricărui regim terapeutic detaliat în acest ghid, pentru modalitatea de utilizare sau aplicare sau pentru deciziile finale ale personalului medical rezultate din utilizarea sau aplicarea lor.

De asemenea, ele nu îşi asumă responsabilitatea nici pentru informaţiile referitoare la produsele farmaceutice menţionate în acest ghid. În fiecare caz specific, utilizatorii ghidurilor trebuie să verifice literatura de specialitate specifică prin intermediul surselor independente şi să confirme că informaţia conţinută în recomandări, în special dozele medicamentelor, este corectă.

Orice referire la un produs comercial, proces sau serviciu specific prin utilizarea numelui comercial, al mărcii sau al producătorului, nu constituie sau implică o promovare, recomandare sau favorizare din partea Grupului de Coordonare, a Grupului Tehnic de Elaborare, a coordonatorului sau editorului ghidului faţă de altele similare care nu sunt menţionate în document.

Nici o recomandare din acest ghid nu poate fi utilizată în scop publicitar sau în scopul promovării unui produs.

dr herbert robinson pierdere în greutate

Opiniile susţinute în această publicaţie sunt ale autorilor şi nu reprezintă în mod necesar opiniile Fondului ONU pentru Populaţie sau ale Agenţiei Elveţiene pentru Cooperare şi Dezvoltare. Toate ghidurile clinice sunt supuse unui proces de revizuire şi actualizare continuă.

Cea mai recentă versiune a acestui ghid poate fi accesată prin Internet la adresa www. Gheorghe Peltecu, preşedinteProfesor Dr.

Vlad I. Roxana Radu, reprezentantPreşedinte - Profesor Dr. Florin StamatianCo-preşedinte - Profesor Dr. Gheorghe PeltecuSecretar - Profesor Dr. Gheorghe PeltecuScriitorDr. Laura GiurcăneanuMembriProfesor Dr. Dimitrie NanuDr. Ilinca GussiDr. Mircea PredaDr. Doina MihăilescuIntegratorDr.

Alexandru EpureEvaluatori externiProfesor Dr. Bogdan MarinescuProfesor Dr. Majoritatea celorlalte procedee ginecologice sunt considerate "aseptice" şi prezintă un risc scăzut Sunt propuse următoarele linii orientative pentru profilaxia antibiotică în cazul intervenţiilor ginecologice: 2 - Operaţia trebuie să comporte un risc semnificativ de infecţie postoperatorie- Operaţia trebuie să implice o contaminare bacteriană considerabilă- Antibioticul ales pentru profilaxie trebuie să fie eficient asupra majorităţii microorganismelor infectante- Antibioticul trebuie să fie prezent în ţesuturi în momentul contaminării- Trebuie administrata cea mai scurtă cură posibilă de profilaxie antibiotică- Antibioticul profilactic ales nu trebuie să coincidă cu cel considerat în tratamentul unei posibile infecţii postoperatorii- Riscul complicaţiilor profilaxiei antibiotice trebuie să fie scăzutGhidul clinic pentru profilaxia cu antibiotice în obstetrică şi ginecologie este conceput la nivel naţional.

dr herbert robinson pierdere în greutate

Ghidul clinic pentru obstetrică şi ginecologie pe tema profilaxiei cu antibiotice precizează standardele, principiile şi aspectele fundamentale ale managementului particularizat unui caz concret clinic, care trebuie respectate de practicieni indiferent de nivelul unităţii sanitare în care activează.

Ghidurile clinice pentru obstetrică şi ginecologie sunt mai rigide decât protocoalele clinice, ele fiind realizate de grupuri tehnice de elaborare respectând nivele de dovezi ştiinţifice, tărie a afirmaţiilor, grade de recomandare. Protocoalele permit un grad mai mare de flexibilitate. SCOPScopul acestui ghid este de a standardiza administrarea antibioterapiei profilactice în vederea scăderii numărului de infecţii postoperatorii.

dr herbert robinson pierdere în greutate

Prezentul Ghid clinic pentru profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie se adresează personalului de specialitate obstetrică-ginecologie, dar şi personalului medical din alte specialităţi anestezie, neonatologie, medicina de familie ce se confruntă cu problematica profilaxiei cu antibiotice.

Etapele procesului de elaborareCa urmare a solicitării Ministerului Sănătăţii Publice de a sprijini procesul de elaborare a ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie, Fondul ONU pentru Populaţie UNFPA a organizat în 8 septembrie la Casa ONU o întâlnire a instituţiilor implicate în elaborarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie.

A fost prezentat contextul general în care se desfăşoară procesul de redactare a ghidurilor şi implicarea diferitelor instituţii. În cadrul întâlnirii s-a decis constituirea Grupului de Coordonare a procesului de elaborare a ghidurilor. A fost de asemenea prezentată metodologia de lucru pentru redactarea ghidurilor, a fost prezentat un plan de lucru şi au fost agreate responsabilităţile pentru fiecare instituţie implicată.

A fost aprobată lista de subiecte ale ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie şi pentru fiecare ghid au fost aprobaţi coordonatorii Grupurilor Tehnic de Elaborare GTE pentru fiecare subiect.

În data de 14 octombrieîn cadrul Congresului Societăţii de Obstetrică şi Ginecologie din România a avut loc o sesiune în cadrul căreia au fost prezentate, discutate în plen şi agreate principiile, metodologia de elaborare şi formatului ghidurilor.

Pentru fiecare ghid, coordonatorul a nominalizat componenţa Grupului Tehnic de Elaborare, incluzând un dr herbert robinson pierdere în greutate şi o echipă de redactare, precum şi un număr de experti externi pentru recenzia ghidului. Pentru facilitarea şi integrarea procesului de elaborare a tuturor ghidurilor a cum să ardeți grăsimea în câteva zile contractat un integrator.

Toate persoanele implicate în redactarea sau evaluarea ghidurilor au semnat Declaraţii de Interese.

GREUTATE - SFATURI PENTRU A SLABI SANATOS

Scriitorii ghidurilor au fost contractaţi şi instruiţi asupra metodologiei redactării ghidurilor, după care au elaborat prima versiune a ghidului, în colaborare cu membrii GTE şi sub conducerea coordonatorului ghidului. Pe parcursul ghidului, prin termenul de medic ul se va înţelege medicul de specialitate Obstetrică - Ginecologie, căruia îi este dedicat în principal ghidul clinic.

Acolo unde s-a considerat necesar, specialitatea medicului a fost enunţată în clar, pentru a fi evitate confuziile de atribuire a responsabilităţii actului medical. După verificarea ei din punctul de vedere al principiilor, structurii şi formatului acceptat pentru ghiduri şi formatarea ei a rezultat versiunea 2 a ghidului, care a fost trimisă pentru revizia externă la experţii selectaţi. Coordonatorul şi Grupul Tehnic de Elaborare au luat în considerare şi încorporat după caz comentariile şi propunerile de modificare făcute de recenzorii externi şi au redactat versiunea 3 a ghidului.

Lista filme Din literatura americană - I. - turbopet.ro

Participanţii la Întâlnirile de Consens sunt prezentaţi în Anexa 1. Ghidurile au fost dezbătute punct cu punct şi au fost agreate prin consens din punct de vedere al conţinutului tehnic, gradării recomandărilor şi formulării. Acest ghid a fost aprobat de Ministerul Sănătăţii Publice prin Ordinul din 4 decembrie şi de Colegiul Medicilor prin documentul nr.

PrincipiiGhidul dr herbert robinson pierdere în greutate pentru profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie a fost conceput cu respectarea principilor de elaborare a Ghidurilor clinice pentru obstetrică şi ginecologie aprobate de Grupul de Coordonare a elaborării ghidurilor şi de Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România.

Fiecare recomandare s-a încercat a fi bazată pe dovezi ştiinţifice, iar pentru fiecare afirmaţie a fost furnizată o explicaţie bazată pe nivelul dovezilor şi a fost precizată puterea ştiinţifică acolo unde există date. Pentru fiecare afirmaţie a fost precizată alăturat tăria afirmaţiei Standard, Recomandare sau Opţiune conform definiţiilor din Anexa 2.

Data revizieiAcest ghid clinic va fi revizuit în sau în momentul în care apar dovezi ştiinţifice noi care modifică recomandările făcute.

STRUCTURĂAcest ghid clinic pentru obstetrică şi ginecologie este structurat în 4 capitole specifice temei abordate:- Evaluare aprecierea riscului şi diagnostic- Conduită prevenţie şi tratament - Urmărire şi monitorizare- Aspecte administrative5. Profilaxia cu antibiotice recomandată endocarditei bacterieneStandard În situaţiile cu risc crescut de endocardită bacteriană A medicul trebuie să indice administrarea: 1, 2 - cu 30' înainte de începerea intervenţiei: - Ampicillinum 2g intramuscular i.

Profilaxia cu antibiotice ginecologică în absenţa riscului de endocardită bacterianăStandard Medicul trebuie să ţină seama de tipul de procedură E ginecologică, atunci când indică profilaxia cu antibiotice, în cazul în care riscul endocarditei bacteriene este absent.

Spune-ţi părerea

Argumentare Nivelul bacteriemiei diferă în funcţie de procedura ginecologică. Histerectomia abdominală sau vaginalăStandard Medicul trebuie să indice profilaxie antibiotică la A toate pacientele planificate pentru histerectomie abdominală sau vaginală.

Argumentare Probabilitatea contaminării microbiene la deschiderea vaginului este semnificativă. MiomectomiaRecomandare Medicului i se recomandă a indica profilaxie antibiotică C doar pacientelor la care în timpul miomectomiei se pătrunde în cavitatea uterină.

Argumentare Deschiderea cavităţii uterine poate implica o contaminare microbiană semnificativă. Chistectomia, anexectomia, ovarectomia clasică sau laparoscopică Recomandare Medicului i se recomandă a nu indica profilaxie B antibiotică exceptând cazul în care se suspicionează existenţa unui abces tubo-ovarian. Argumentare Existenţa unui abces tuboovarian implică bacteriemie importantă.